Kontakt Lens Kullanımı ve Bakımı

Sağlıklı Yaşam

Oldukça bakım isteyen kontakt lens Gözdeki kırma sorunlarını gidermek amacıyla geliştirilen kontakt lens korneanın önüne yerleştirlmektedir. Bir çeşitMercektir. Türkçe anlamı “temas camları” dır. Kırma kusurlarını gidermede optik amaçlı, gerileyebilen hastalıklarda tedavi amaçlı, göz rengi değişikliğine izin vermesi nedeni ile kozmetik amaçlı kullanımları vardır. Lensler gözle birebir temesta oldukları için dikkatli bir şekilde ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Kontakt lensler, 1800’lü yıllarda gözbebeğinin üzerini tamamen kaplayan cam lenslerden, ileri teknoloji ile üretilen ve gözde uzun süre kalabilen çok ince, esnek hidrojel silikon metakrilat materyallerden yapılan yumuşak kontakt lenslere uzanan bir gelişim sürecinden geçmiştir. Kontakt lens üretim teknolojisi her geçen gün gelişmekte ve değişik kullanım amaçlarına yönelik lensler kullanıma sunulmaktadır.

Kontakt lens tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. İlk olarak Leonardo da vinci 1508 yılında, Descartes 1636 yılında, lenslerle ilgili temel bilgilere ulaşmış, Thomas Young 1801 yılında Descartes’ın düşüncesinden yola çıakrak “hidradiaskop” adlı bir araç geliştirmiştir. 1823′te Sir John Herschel jel yardımı ile kornea kalıbı çıkarma yoluna gitmiş, 1888 yılında ise Adolf Eugene Fick ilk kontakt lensleri tasarlamıştır. 1964 yılında ilk yumuşak lensler yapılmıştır. Bu lensler oksijen ve suyu geçirebilmektedir. 1970 yılında lensler gaz geçirgen hale gelmişlerdir.

Kontakt lensler genelde kıvamlarına göre sert kontakt lensler ve yumuşak kontakt lensler olarak sınıflandırılırlar. Sert kontakt lensler de kendi aralarında gaz geçirgen ve gaz geçirgen olmayan kontakt lensler olmak üzere iki kısma ayrılır.