Giyimde 10 Yaş Genç Görünmenin Sırrı

Bayan Giyim

Giyimde 10 Yaş Genç Görünmenin Sırrı

Her bayan gençgörünmek ister.Peki kıyafetlerimizde ki yanlışların bizi yaşlı göstereceğini hiç düşündünüz mü.

Hiçbir şey sizi aşırı uyumlu takımlar, tepeden tırnağa bir modacıdan giyinmek, çok gayret etmiş ya da hiç çabalamamış görünmek kadar yorgun ve silik gösteremez.

Tepeden tırnağa aynı tasarımcıdan giyinmiş, çantası ve ayakkabısını takım olacak şekilde eşleştirmiş bir kadın görürseniz eğer, 60 yaşın üstünde olduğuna dair bahse girebilirsiniz. Kusursuz gibi görünebilir ama asla genç ve modern değildir. Kredi kartınızı tek bir modacıya harcamak sizi yaşlı gösterir çünkü stilinizi sınırlar. Bu aynı, ziyaret ettiğiniz bir evin mobilyalarının ve aksesuarlarının aynı mağazadan seçilmiş olması ve bir katalog evgibi görünmesine benzer. Tabii ki evinizi kataloğa göre seçmenizde hiçbir yanlışlık yok hatta bu belki bir hayalin gerçekleşmesi gibi bir şey fakat biz sizi konuşuyoruz ve çıtayı yükseltiyoruz.

Kişisel stilinizi oluşturun

Modern olan, seçmeci olarak benzersiz kişisel stilinizi oluşturmaktır. (Kişisel stil ne demek diye sormayın sakın, henüz farkında olmasanız da, sizin de bir stiliniz var!) Bu yüzden ”bütün takım elbise” konseptini aklınızdan çıkartın. Tepeden tırnağa uyum içinde olan kıyafetler almaktan hemen vazgeçin. Bunun yerine şu anki modaya hizmet eden güncel birkaç parça satın alın, renklerine ve stiline göre zaten sahip olduğunuz diğer parçalarla kombinleyin.

Kıyafetlerinizi renklere göre düzenleyin

Dolabınızdaki tüm seçenekleri rahatça görebilmeniz için, onları tane tane renklerine göre düzenleyin. Şık bir mağazaya gittiğinizde oradaki ürünler takım olarak değil parça parça ayrılmış ve düzenlenmiş durum dadırlar, siz de bundan esinlene- bilirsiniz. İşte şimdi üstleri, ceketleri ve kazakları pantolonlarla, eteklerle ve jeanlerle, tarzınızı konuşturacak şekilde eşleştirme zamanı. Sokakta yürürken, siyah bir hırkayı, belini kavrayan büyük, kalın, deri bir kemerle tamamlamış, hayvan baskılı kalem etek; dize kadar kahverengi süet çizmeler giyen ve sarı çanta takan bir kadın görürseniz eğer, işte bu modernliktir.

Uzun hırka ceket yerine geçiyor

Değişikliktir, ilginçliktir, kalıp gibi olmak değildir. Kendine güvenen ve stil sahibi olan bir kişi, özellikle uzunca bir hırkanın yeni ceket olduğunu ve dolapta mutlaka olması gerektiğini artık biliyorsunuz. Zahmetsiz şıklık artık genç ve modern görünmektir. Çok çabalamak ise yaşlı görünmekten başka bir şey değil. Kilit nokta şu ki, çok çabalamış gibi görünmeden şık olmaktır.

Demode kurallardan kurtulup yenilerine alışın

Ye­ni mo­da akım­la­rı­nı öğ­ren­me­den ön­ce, es­ki kli­şe­le­ri ha­fı­za­nız­dan sil­me­niz ge­rek. “A­yak­ka­bı­la­rı­nı­zı çan­ta­la­rı­nı­za uy­du­ru­n’­’ gi­bi de­mo­de ku­ral­lar­dan bah­se­di­yo­rum veya “­Kı­şın as­la be­yaz giy­me­yi­n’­’ gi­bi es­ki ge­le­nek­ler­den. Bu es­ki ku­ral­la­rı yık­mak zor bi­li­yo­rum he­le ay­nı şey­le­ri 16 ya­şın­dan be­ri bi­linç­siz­ce duy­muş­sa­nız. Ar­tık ye­ni­lik­le­ri öğ­ren­me za­ma­nı, kim bi­lir do­la­bı­nız­da keş­fet­me­di­ği­niz ne ka­dar çok giy­si var­dır.

Hem böy­le­ce pa­ra­dan da ta­sar­ruf yap­mış ola­cak­sı­nız. Ye­ni ku­ral­la­rı ta­kip et­ti­ği­niz sü­re­ce da­ha az sa­tın alıp, kı­ya­fet­le­ri­ni­zi da­ha çok giy­miş ola­cak­sı­nız. Be­yaz göm­le­ği­niz­le, si­yah dik ya­ka kaş­mir ka­za­ğı­nız­la, kah­ve­ren­gi düz ete­ği­niz­le ve ko­yu renk kot pan­to­lo­nu­nuz­la çok yön­lü­lü­ğü or­ta­ya çı­kar­ta­bi­lir­si­niz. Mo­da­cı­lar el­le­ri­ni ha­va­ya kal­dı­rıp “Ar­tık ku­ral yo­k’­’ di­ye ba­ğı­rı­yor­lar. As­lın­da bu­nu söy­ler­ken tam an­la­mıy­la dü­rüst de­ğil­ler. El­bet­te ku­ral­lar var ama ye­ni ku­ral­lar.

ESKi KURALLAR

*Çantanızı daima ayakkabınıza uydurun.

*Kışın beyaz giyilmez.

*Siyah rengi lacivert ile giymeyin.

*Siyahın tonlarını bir arada giymeyin.

*Aynı kıyafette asla iki ayrı modeli veya baskıyı bir arada kullanmayın.

*Metal parçalar sadece gece içindir.

*Çoraplar ten rengi olmalı.

*Günlük kıyafetlerinizle mücevher kullanmayın

*Jeanler sadece günlük kullanım için uygundur.

YENi KURALLAR

*Takım olmak sizi yaşlı gösterir.

*Kışın beyaz, yazın siyah giyin-çok şık!

*Siyahı lacivertle birleştirin ve kahverengiyle.

*Tonu ne olursa olsun siyahı siyahla birleştirebilirsiniz.

*Renk tonlarına göre birleştiğinde farklı desenler sizi zinde gösterir.

*Metalik günlük kullanım için de uygundur. Bu artık yeni doğallık sayılıyor.

*Ayakkabılar ten rengi olabilir, bacaklar çıplak.

*Artık günlük kıyafetlerle de mücevver çok şık duruyor

*Jeanler gece kullanım için son derece çekicidir, özellikle yüksek topuklarla ve şık bir üst giyimle.