Aşk İki Kişilik Cennettir

Genel Güzel sözler ve Nickler

Aşk İki Kişilik Cennettir

Kalem herşeyi yazar da AŞK ‘a gelince başı döner,tekrar tekrar başa döner.Aşkın tarifinde insan dilsiz kalır.Aşksız geçen bir ömür beyhude geçmiş bir ömürdür.İşin aslı Aşk başlı başına bir Dünya’dır.

AŞK ‘ın yolu anlama yoludur. O’nun olduğu yerde,ben değil biz vardır.

Aşk İki Kişilik Cennettir

Acıtmaz,yaralamaz,sırtından vurmaz AŞK.

Endişe taşımaz,kalbindeki yerinden zerre şüphe duyulmaz.. Akşam başını yastığa endişe ile değil,Aşk’ın mutluluğu,huzuru ile koyarsın.Yarın acaba kötü bir şey mi olacak? hissi taşımazsın.

Gözlerin bir başkasını görmez,elin başkasına gitmez..Gözlerin başkasını görüyorsa orada Aşk’tan söz edilmez.

Yusuf olmadan Meryem’e kavuşamazsın,kavuşsanda orada barınamazsın.

Mahremiyet mahrumiyeti doğurur.İşte AŞK mahrum olana verilen sonsuz bir armağandır.

___Sevgili Kalbe İner,Orayı Isıtır…

Eğer orada bir yabancı olursa Aşk için orası bir mahrem değildir.Oraya gelse de yerleşemez…Orada kalamaz..

Çünkü masumdur,tertemiz bir duygudur.İhanet,Güven Eksikliği,Yalan ona çok yabancıdır.

____AŞK sevgiliden başkasına Malik değildir….

Ait olur ve sahip olmayı ister.Vuslat gününü tam masumiyetiyle bekler. Yusuf’u Mısır’a sultan eden şey Mahrumiyeti,Mahcubiyeti,Masumiyeti Değil miydi?

____Gönül Kapısı Han Değil,Saray’dır…

Herkese açılmayacak kadar da kutsaldır.Çünkü içinde AŞK gibi kutsal bir duygu saklıdır.Aşkı şehvet zannedenler oradan oraya savrulan,huzursuzluk ve mutsuzluk denizinde boğulanlardır. Onlar kalplerini ve bedenlerini bir harabeye çevirmişlerdir.

Oysa sevgili kalbe öyle süzülecek,öyle yer edecek ki;gözlerin başkasına kaymayacak,ellerin başka eli tutmayacak.Aslında gerçek Mutluluk ve Malikiyet budur işte.Sevgilini oraya buraya savrularak değil,mahrum olduğun gün bekle! Yoksa Vuslat sana haram olur..

____ AŞK’ın Değerini Bilenler,Gönül Sarayını Nura Çevirenlerdir. Aşk masumiyetin,şehvet anlamsızlığın adıdır.

Yüreğe paşalar,prensesler gibi gelmen değil,orada aynı şekilde kalabilmendir aslolan.. Aşk anlamak hissetmektir.

____ AŞK ASLINDA İKİ KİŞİLİK CENNETTİR…

Cennetin adı özleyenlerin vuslatıdır.Aşk Allah’a giden yolun haritasıdır.

Mecnun Leyla’ya vuruldu,gerçek aşkı buldu.Yaratılışın özünü ve insanın fani benliğinden yükselişini Aşkta bulan Hz Mevlana,Aşk’sız geçen ömrü saymaz.Mecazi aşkı yaşamayan Manevi aşkın lezzetinden yeterince nasibini alamaz.Ne Mecazi ne Hakiki Aşk’tan nasibi olmayan insanlara Hz Mevlana sert bir dille çatar..

İnsan Allah’a yalnız aklıyla ulaşabileceğini düşünürse büyük bir yanılgı içine düşer.Bu düşünce insanı yarı yolda bırakır.İnsanla Allah arası bir deniz mesafesi ise ”Akıl bu denizde bir yüzücü,Aşk ise bir gemidir.” Yüzerken yorulabilir,hatta boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.Ancak gemiye binerseniz hedefinize daha kolay ulaşabilirsiniz.Aşk insanın yaratıcısıyla olan ilişkisini şekillendiren en önemli kavramlardan biridir ve Allah ile kulu arasında sonu birliğe ulaşan bir bağ kurar.Bir çok düşünür ve Tasavvuf ehli Aşkı kainatın yaratılış sebebi olarak görür ve Aşkı düşünce sistemlerinde merkez noktasına alır.

____ AŞK  Alemin Var Olma Sebebidir..

Zira Aşk, varlık sebebinin temeli ve özüdür. ”Sen Olmasaydın Bu Kainatı Yaratmazdım”  kutsi hadisiyle varlık alemlerinin yaratılmasındaki yegane maksadın, Cenabı Hakkın Hz Peygambere Duyduğu Aşk olduğu belirtisidir.

İşte Aşk bu kadar kutsaldır ki; Kiri,Pası,İhaneti,Güvensizliği kabul etmez,öyle bir Kalbe yerleşemez..Maalesef günümüzde Aşk’lar,Sevgiler ayağa düşmüş,şehveti aşk sananlar ile kirlenmiştir böylesine kutsal olan bu duygu..

Ait Ol ki,Sahip Olasın,

Güneş Ol ki, Soğukta Üşütmeyesin.

Şemsiye Ol ki, Yağmurda Islatmayasın.

Sadık Ol ki, AŞK’ın Vuslatına Eresin.

Yusuf Ol ki,Mısır’a Sultan Olasın.

Kerem Ol ki, Aslı’ya,Mecnun Ol ki, Leyla’ya Kavuşasın..

___ İşte AŞK’ın Özü…

AYŞE ASLI TUFAN